Beijing-Zhangjiakou high-speed railway line brings convenience to people's skiing trips
Jan 30,2023 Xinhua

Passengers take a train at Beijing North Railway Station in Beijing, capital of China, Jan. 24, 2023. The Beijing-Zhangjiakou high-speed railway line brings great convenience to people's skiing trip to Chongli district of Zhangjiakou City in north China's Hebei province. (Xinhua/Li Xin)

Skiers check in skiing equipment at Beijing North Railway Station in Beijing, capital of China, Jan. 24, 2023. The Beijing-Zhangjiakou high-speed railway line brings great convenience to people's skiing trip to Chongli district of Zhangjiakou City in north China's Hebei province. (Xinhua/Li Xin)

Passengers take a train at Beijing North Railway Station in Beijing, capital of China, Jan. 24, 2023. The Beijing-Zhangjiakou high-speed railway line brings great convenience to people's skiing trip to Chongli district of Zhangjiakou City in north China's Hebei province. (Xinhua/Li Xin)

Editor: Song Lifang